עברית English

שנות ה80

The 80's

החל משנות ה-70 חיים מאור יוצר יצירות אמנות - מעבודות סיבים, אפליקציה, רקימה ותפירה - "פרוכות"


החל משנות ה-70 חיים מאור יוצר יצירות אמנות - מעבודות סיבים, אפליקציה, רקימה ותפירה - "פרוכות"