עברית English

שנות ה80

The 80's

החל משנות ה-70 חיים מאור יוצר יצירות אמנות - מעבודות סיבים, אפליקציה, רקימה ותפירה - "פרוכות"
,רקמה על בד סטן, גדילים

175X85 ס"מ
1979-1980

,רקמה על בד סטן, גדילים

175X85 ס"מ
1979-1980


,אפליקציה, בד סטן

צבע תעשייתי על מוטות עץ, 78X190 ס"מ, 
1980 

,אפליקציה, בד סטן

צבע תעשייתי על מוטות עץ, 78X190 ס"מ, 
1980 צבע תעשייתי, עץ, אפליקציה, גדילי זהב, 
235X137 ס"מ, 
1982
(מראה ההצבה בגלריית הקיבוץ, תל אביב)צבע תעשייתי, עץ, אפליקציה, גדילי זהב
235X137 ס"מ,

1982

(מראה ההצבה בגלריית הקיבוץ, תל אביב)

 צבע תעשייתי, עץ, אפליקציה, גדילי זהב
235X137 ס"מ,

1982

(מראה ההצבה בגלריית הקיבוץ, תל אביב)

 


למנצח 
אפליקציה, בד סטן, בד כותנה, צבעי טקסטיל, גדילי זהב,
184X137 ס"מ,
1982טריפטיכון, צבעי טקסטיל על בד כותנה,אפליקציה,
216X408 ס"מ, 
1982

Triptych, cotton textile colors, applique,
216x408 cm,
1982

טריפטיכון, צבעי טקסטיל על בד כותנה,אפליקציה,
216X408 ס"מ, 
1982

אפליקציה, בד כותנה על בד הסוואה, צבעי טקסטיל, שטיח מזרחי, רדי מייד,
427X188  ס"מ, 
1983

אפליקציה, בד כותנה על בד הסוואה, צבעי טקסטיל, 
 150X140 ס"מ, 
1983

שטיח מזרחי, רדי מייד,
148X137 ס"מ
1983


אפליקציה, בד כותנה על בד הסוואה, צבעי טקסטיל,
140X140 ס"מ,
1983

פרט מתוך מיצב שהוצג בתערוכה 80 שנות פיסול, מוזיאון  ישראל, ירושלים.


טריפטיכון, אפליקציה.

200X315 ס"מ,

1985אפליקציה, בד סטן צבוע בצבע זהב ותפור על בד הסוואה,

105X200 ס"מ,

1983אפליקציה, בד סטן צבוע בצבע זהב ותפור על בד הסוואה,

105X200 ס"מ,

1983


1989 לערך, 
הוצג כחלק מטריפטיכון בתערוכה טבע דומם פוליטי, 
בית האמנים, תל אביב,  
אפליקציה, גדילי זהב,  
208X152 ס"מ