עברית English

מבחר "פרוכות"

"selection of "The parochet's

בד תפור, רדי מייד. 
1978

צבע תעשייתי, עץ, אפליקציה, גדילי זהב, 
235X137 ס"מ, 
1982
(מראה ההצבה בגלריית הקיבוץ, תל אביב)


אפליקציה, בד כותנה על בד הסוואה, צבעי טקסטיל, שטיח מזרחי, רדי מייד,
427X188  ס"מ, 
1983
1989 לערך, 
הוצג כחלק מטריפטיכון בתערוכה טבע דומם פוליטי, 
בית האמנים, תל אביב, 
אפליקציה, גדילי זהב,
208X152 ס"מ, 

1994, 
אפליקציה, גדילי זהב, 
210X190 ס"מ,
1995,
רקמה ואפליקציה על 
בדים אפריקאים ארוגים,
151X123 ס"מ,

1995,
רקמה ממוחשבת על טפסטרי,
2006, 
אפליקציה על בד טקסטיל,
2006,
אפליקציה על בד טקסטיל,

2006, 
אפליקציה על בד טקסטיל, 
150X208 ס"מ,