עברית English

שנות ה-70

70's

החל משנות ה-70 חיים מאור יוצר יצירות אמנות - מעבודות סיבים, אפליקציה, רקימה ותפירה - "פרוכות"

Starting in the 1970s, Haim Maor creates artwork - from fiber, applique, embroidery and sewing - "Parochets"
בד תפור, רדי מייד. 
1978

בד תפור, רדי מייד. 
1978

בד תפור, רדי מייד. 
1978

בד תפור, רדי מייד. 
1978

בד תפור, רדי מייד. 
1978

בד תפור, רדי מייד. 
1978

בד תפור, רדי מייד. 
1978

בד תפור, רדי מייד. 
1978