עברית English

שנות ה-70

70's

החל משנות ה-70 חיים מאור יוצר יצירות אמנות - מעבודות סיבים, אפליקציה, רקימה ותפירה - "פרוכות"

Starting in the 1970s, Haim Maor creates artwork - from fiber, applique, embroidery and sewing - "Parochets"
Stitched fabric, ready-made.
1978
Stitched fabric, ready-made.
1978
Stitched fabric, ready-made.
1978
Stitched fabric, ready-made.
1978
Stitched fabric, ready-made.
1978
Stitched fabric, ready-made.
1978
Stitched fabric, ready-made.
1978
Stitched fabric, ready-made.
1978