עברית English

"פרוכות" - הגלריה בבניה

Under construction

עבודות סיבים, אפליקציה, רקימה ותפירה.

   החל מ-1975

1978, בד תפור, רדי מייד, 
1978, בד תפור, רדי מייד, 
1978, בד תפור, רדי מייד, 
1978, בד תפור, רדי מייד, 
1978, בד תפור, רדי מייד, 
1978, בד תפור, רדי מייד, 
1978, בד תפור, רדי מייד, 
1978, בד תפור, רדי מייד, 
1978, בד תפור, רדי מייד, 
1978, בד תפור, רדי מייד,