עברית English

חיים מאור: הם אני

Haim Maor: They are ME

המוזיאון הפתוח, גני התעשיה תפן ועומר, אוצרת: רותי אופק. 2011-2012. [ספר] 

The Open Museum, Tefen and Omer Industrial Parks. Curator: Ruthi Ofek. 2011-2012. [Book]