עברית English

חיים מאור: הם אני

Haim Maor: They are ME

המוזיאון הפתוח, גני התעשיה תפן ועומר, אוצרת: רותי אופק. 2011-2012. [ספר] 

The Open Museum, Tefen and Omer Industrial Parks. Curator: Ruthi Ofek. 2011-2012. [Book]
 

Midnight East - Angela Levine 4.8.2012  part 1.

Midnight East - Angela Levine 4.8.2012  part 2.

Midnight East - Angela Levine 4.8.2012  part 3.

Midnight East - Angela Levine 4.8.2012  part 4.

Midnight East - Angela Levine 4.8.2012  part 5.

Midnight East - Angela Levine 4.8.2012  part 6.

דוד שפרבר ערב רב 30.7.2012   חלק 1.

דוד שפרבר ערב רב 30.7.2012   חלק 2.

דוד שפרבר ערב רב 30.7.2012   חלק 3.

דוד שפרבר ערב רב 30.7.2012   חלק 4.