עברית English

מרבדים מדברים / الانسجه تتكلم

Talking Rugs / Covoarele Vorbesc


גלריית הסנאט, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע. 2019
פרופ' חיים מאור, אוצר התערוכה, נורה סטנשו, עוזרת מחקר ואוצרת משנה

רשימת האמנים המשתתפים:
אמנים מרומניה –  ויקטוריה ברבקר, אנה טריפוי, יוליאן ומריה מיכאלאקי, אורגות מבוטיזה, ספינצה, אגפיה ו-וראטק. אמנים מישראל -  פטמה אבו רומי, תלמה (ואברהם) אופק, פואד אלגבריה, אנדי ארנוביץ, אליהו אריק בוקובזה, מרים ברוק כהן, ראמי גבארין, קן גולדמן, מוחמד סעיד כלש, עידו מיכאלי, נורה (אליאונורה) סטנשו, אסד עזי, גונית פורת, אילנה רווק, מרגלית שלי, פטמה שנאן     
  

Talking Rags, Senate Gallery, Ben-Gurion University of the Negev, Be'er-Sheva 
Curator: Prof. Haim Maor,  Assistant Curator: Nora (Eleonora) Stanciu
List of participating artists: 
Artists from Romania - Victoria Berbecar, Julian and Maria Mihalachi, The Weavers of Botiza, Săpânţa, Văratec and Agapia.   
Artists from Israel - Fatima Abu-Roomi, Fouad Agbaria, Andy Arnovitz, Asad Azi, Eliahou Eric Bokobza, Mirijam Bruck-Cohen, Rame Gbaren,   Ken Goldman, Mohammad Said Kalashn, Ido Michaeli, Avraham and Talma Ofek, Gonit Porat, Ilana Ravek Fatma Shana, Margalit Shelly, Nora (Eleonora) Stanciu 

מרגלית שלי - שטיח 4
נורה סטנשו - רוכל השטיחים
פטמה אבו רומי - ונוס 3
ויקטוריה ברברקאר - סיפורי הכפר 4
אנדי ארונוביץ - Flight Patterns
אליהו אריק בוקבזה שטיח 1
מוחמד סעיד כלש - אריחים
מראה התערוכה
מראה התערוכה
יוליאן ומריה מיכאלאקי - שטיח
מראה התערוכה
אילנה רווק תלילאת אל סול  (1)
פרופ' מאור בפתיחת התערוכה
ויקטוריה ברבקאר  - הבלדה על מיוריצה 1 
נורה סטנשו - ללא כותרת
פתיחת התערוכה עם אורחים מרומניה