עברית English

מהדורה אחרונה: העיתון כחומר גלם באמנות העכשווית בישראל

Last Edition: Newspaper as Art Material in Contemporary Israeli Art

גלריה לאמנות ע"ש אברהם ברון וגלריית הסנאט, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. באר שבע. אוצרים: פרופ' חיים מאור וסטודנטיות בקורס אוצרות  2009 [קטלוג]

At The Avraham Baron Art Gallery and in The Gallery of The Senat, Ben Gurion University of The Negev 2009 (catalog)