עברית English

מהדורה אחרונה: העיתון כחומר גלם באמנות העכשווית בישראל

Last Edition: Newspaper as Art Material in Contemporary Israeli Art

גלריה לאמנות ע"ש אברהם ברון וגלריית הסנאט, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. באר שבע. אוצרים: פרופ' חיים מאור וסטודנטיות בקורס אוצרות  2009 [קטלוג]

At The Avraham Baron Art Gallery and in The Gallery of The Senat, Ben Gurion University of The Negev 2009 (catalog)

מראה כללי מתוך התערוכה

מראה כללי מתוך התערוכה

מראה כללי מתוך התערוכה

מראה כללי מתוך התערוכה

מראה כללי מתוך התערוכה

מראה כללי מתוך התערוכה