עברית English

דיוקנאות קין – ייצוגים של אחרים באמנות העכשווית בישראל 2012

Portraits of Cain - Representations of Others in Israeli Contemporary Art 2012

גלריית הסנאט, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. אוצרים: פרופ' חיים מאור וסטודנטיות בקורס אוצרות [קטלוג]

At the Avraham Baron Art Gallery and at the Senat Gallery, Ben Gurion University of the Negev, Curators: Haim Maor and students from the curatorship course (catalog)

The Exhibition Invitation

Catalog

The Conference Program

Midnight East, Angela Levine - part 1.

Midnight East, Angela Levine - part 2.

Midnight East, Angela Levine - part 3.