עברית English

פני הגזע ופני הזיכרון - 2009

The Faces of Race and Memory - 2009

מיצב: "משואה", תל יצחק. 2009

Installation, "Massuha" – The institute for the study of the holocaust, kibbutz Tel Itzhak. 2009

כריכת הספר בעברית