עברית English

חיים חשופים

Bare Life

מוזיאון על התפר – מוזיאון חברתי לאמנות עכשווית, ירושלים. אוצר: רפי אתגר. 2007

Museum on The Seam, Socio – Political Contemporary Art Museum, Jerusalem . Curator: Rafi Etgar. 2007

חיים חשופים - רפי אתגר אוצר התערוכה
 
"בתחילה קראו לי חיים בנימין מושקוביץ, 
כשמו של סבי, אבי-אבי, 
שנרצח באושויץ-בירקנאו בשנת 1942.
הייתי צִלו המהלך והֵד דמותו.
בלי שהכרתיו, הוא היה שובל שאיננו ניתן להפרדה, 
שנסרח מאחורי או שמונח על כתפי." 
 
סדרת צלליות אושוויץ ובירקנאו, שגבה של הדמות הבשרנית ובהירת השיער משמשת להן רקע, מציגה את הפרדוקס המקולל שאליו מחובר האמן בטבורו. במו ידיו הוא חורט על הבשר החי את התזכורת למקום שבו איבד האדם את צלם האנוש שלו, ויצר את מכונת ההשמדה של המין האנושי בצורתה המשוכללת ביותר, וביעילות שאיש לפניה או אחריה לא השתווה לה.
 
צילה של השואה לא נפקד גם הוא מן התערוכה. חיים מאור (ישראל) מוביל אותנו אל המקום שבו איבד האדם את צלם האנוש שלו ויצר את מכונת ההשמדה של המין האנושי בצורתה המשוכללת ביותר, וביעילות שאיש קודם או אחר כך לא השתווה אליה. כאן אנו פוגשים את "צלליות אושוויץ" (2001) ומכאן אנו חוזרים ושואלים את עצמנו, בפעם המי יודע כמה, האם ההיסטוריה למודת הסבל, והעוול שבני אדם גרמו במהלכה לבני אדם אחרים, לא יהיו ספר הלימוד הטוב מכול ללמדנו כיצד לנהוג בזולת, ולחיות זה לצד זה.