עברית English

חיים חשופים

Bare Life

מוזיאון על התפר – מוזיאון חברתי לאמנות עכשווית, ירושלים. אוצר: רפי אתגר. 2007

Museum on The Seam, Socio – Political Contemporary Art Museum, Jerusalem . Curator: Rafi Etgar. 2007