עברית English

אות קין

The Mark of Cain

מיצב, גלריית הקיבוץ, תל-אביב. אוצרת: מרים טוביה-בונה. 1978

Ha'kibbutz Gallery, Tel Aviv, curator: Miriam Tuvia-Boneh. 1978