עברית English

אות קין

The Mark of Cain

מיצב, גלריית הקיבוץ, תל-אביב. אוצרת: מרים טוביה-בונה. 1978

Ha'kibbutz Gallery, Tel Aviv, curator: Miriam Tuvia-Boneh. 1978

קין נקי כפיים

הכתנת בנך הוא?

קין - טיציאן

המזוודה של קין

חומרים מעורבים
60.3 x 41.3 x 8.3
המוזיאון היהודי, ניו יורק

רישום פלילי

החולצה של קין

הכתנת בנך הוא

אות קין

40x50

אוסף פרטי, ת"א.

מראה הצבה מלפנים: רישום פלילי מאחור: השומר אחי אנוכי

השומר אחי אנוכי

שני בנים שני אחים

הילד של אמא