עברית English

חיים מאור: תיקוני זיכרונות 2015-2016

HAIM MAOR: Amending Mempries 2015-2016

גלרית על הגבעה, מיתר, אוצרת: שירה מושקין.

 A Gallery on the Hill, Metar, Curator: Shira Mushkin.