עברית English

"הזקן": דוד בן-גוריון ומורשתו בראי האמנות בישראל 2010

The "Old Man": David Ben-Gurion and His Legacy in the Mirror of Israeli Art 2010

גלריה לאמנות ע"ש אברהם ברון וגלריית הסנאט, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. אוצרים: פרופ' חיים מאור וסטודנטיות בקורס אוצרות [קטלוג]

At the Avraham Baron Art Gallery and at the Senat Gallery, Ben Gurion University of the Negev, Curators: Haim Maor and students from the curatorship course (catalog)