עברית English

משה קופפרמן - אסף רומאנו: דבר תלוי בדבר 2010

Which depends on: Moshe Kofferman - Assaf Rommano. 2010

גלריית הקיבוץ, תל אביב. אוצר: חיים מאור

. Ha'kibbutz Gallery, Tel Aviv