עברית English

שרה נסים: הקולות האחרים: צבע וחומרים רכים

Other Voices: The Works of Sara Nissim

גלריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה. 2010 [קטלוג]

Open University Gallery, Raanana. [catalog] 2010