עברית English

נטליה זורבוב: כמיהה לאגם-מבחר ציורים

natalia zourabova: In search of a lake

גלריית הסנאט, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. [קטלוג] 2010

At the Senat Gallery, Ben-Gurion University of the Negev. [Catalog] 2010