עברית English

מהדורה אחרונה: העיתון כחומר גלם באמנות העכשווית בישראל

Last Edition: Newspaper as Art Material in Contemporary Israeli Art

הגלריה לאמנות ע"ש אברהם ברון וגלריית הסנאט, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. אוצרים: פרופ' חיים מאור וסטודנטיות בקורס אוצרות. 2009

The Avraham Baron Art Gallery and in The Gallery of The Senat, Ben Gurion University of The Negev. Curators: prof. Haim Maor & students of the course in art curatorship. 2009