עברית English

סובנירים: זיכרון היסטורי ואישי מודחק בעבודותיהם של אמנים ישראלים ופולנים

Souvenirs: Repressed Historical and Personal Memory in the works of Israeli and Polish Artists

הגלריה לאמנות ע"ש אברהם ברון וגלריית הסנאט, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. אוצרים: טרזה שמייחובסקה, פרופ' חיים פינקלשטיין, פרופ' חיים מאור. 2008

the Senate Gallery and at the Avraham Baron Art Gallery, Ben Gurion University of the Negev, Curators: Ms. Theresa Smikhovska, Prof. Haim Finkelstein and Prof. Haim Maor. 2008

מבחן עיוורון צבעים (המִספר של אבא), 2008, רקמה על בד, 30X50 ס"מ, 

ללא כותרת (החולצה של אמא), 1994, חולצת בד ותיבת אור, 70X50X15.5 ס"מ,

פרט מתוך ללא כותרת (החולצה של אמא), 1994, חולצת בד ותיבת אור, 70X50X15.5 ס"מ,  

המזוודה של אבא, 2008, מזוודת עץ ואור, 32X49X13 ס"מ,