עברית English

פני-הגזע ופני-הזיכרון

Faces of Race and Faces of Memory

מיצב, מוזיאון ישראל, ירושלים.  אוצר: יגאל צלמונה. 1988
 

Installation, Israel Museum Jerusalem.  Curator: Yigal Tzalmona. 1988

Hebrew catalog cover

English catalog cover

Washington Jewish Week 4.5.1989

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Poster