עברית English

עיוורון

Blindness

מיצב ומיצגי-וידיאו, גלריית הקיבוץ, תל-אביב. אוצרת: מרים טוביה-בונה. 1979

 Ha'kibbutz Gallery, Tel Aviv. Curator: Miriam Tuvia – Boneh, Installation and video Art. 1979

מנא מנא תקל ופרסין

מכונת ברייל, בד

פלשתים עליך שמשון

עץ, חבל, צילום צבע.

לראות רנסנס בעיניך

שקף, צילום צבע.

 

עורב נטה ללון

עץ, צבע.

עורב נטה ללון,

עץ, צבע.

חולצת עיוורון

 

סבי שהיה סתת מצבות

עץ, בד.

קהל עיוור בפתיחת התערוכה

צילום מתוך המיצג - עיוור בכחול

צילום מתוך המיצג - עיוור בכחול

צילום מתוך המיצג - עיוור בכחול

צילום מתוך המיצג - עיוור בכחול

צילום מתוך המיצג - עיוור בכחול

צילום מתוך המיצג - עיוור בכחול

צילום מתוך המיצג - עיוור בכחול

צילום מתוך המיצג - עיוור בכחול