עברית English

נופים מסומנים: "נוף-מקום" באמנות העכשווית בישראל

Marked Landscapes: 'Landscape-Place' in Contemporary Israeli Art

גלריית הסנאט וגלריה האוניברסיטאית ע"ש אברהם ברון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע. אוצרים: פרופ' חיים מאור וסטודנטיות בקורס אוצרות [קטלוג] 2003

At the Senate Gallery and at Avraham Baron Art Gallery at Ben Gurion University of the Negev (catalog) 2003

מראה כללי בתערוכה

מראה כללי בתערוכה

מראה כללי בתערוכה

מראה כללי בתערוכה

מראה כללי בתערוכה

מראה התערוכה

מראה כללי בתערוכה

מראה כללי בתערוכה

מראה כללי בתערוכה