עברית English

פי שניים

Twofold

עם מיכאל סגן-כהן, המוזיאון לאמנות יהודית ע"ש בר דוד, קיבוץ ברעם. (קטלוג) 1996

with Michael Seggen-Cohen), The Bar-David Museum For Jewish Art, Kibbutz Bar'am 1996