עברית English

תרמילים של זיכרונות

Bags of Memories

בית האמנים ע"ש יוסף זריצקי, תל אביב. אוצר: פרופ' חיים מאור. 2008

Beit Ha'Omanim, Tel Aviv.  Curator: prof. Haim Maor