עברית English

רובדי זיכרון: אמנים ישראלים 'דור שני' לשואה

Strata of Memory: Israeli Artists "Second Generation of the Holocaust

בית האמנים, תל אביב. אוצרות: ד"ר בתיה ברוטין ואירית לוין. 2008

Beit Ha'Omanim, Tel Aviv Curators: Dr. Batia Brutin  and Irit Levin. 2008