עברית English

אָנִימָה, אָנִימוּס, אָנוֹנִימוּס

Anima, Animus, Anonymous

מיצב, גלריית קיבוץ גבעת חיים איחוד. 2000

Installation, Givat Chayyim Ichud Gallery. 2000