עברית English

רייק נגד רייך

Raik against Reich

מיצב, "ארט-פוקוס", מרכז אמנויות גבעת חביבה. ארכיון "יד יערי". אוצרת: טלי תמיר. 1994

Installation, "Art Focus" events, Givat  Haviva Art Center. Yad Ya'ari Archive, Curator: Tali Tamir. 1994

מראה התערוכה

מראה התערוכה

אחות של חביבה רייק מבקרת בתערוכה

מראה התערוכה

הצנחן דורון צדוק, בתערוכה, ליד המצנח הנושא את שמו.