עברית English

גוף-עבודות של עבודות-גוף

The Body of Works of Body Art Works

מיצב:, גלריה קמרה-אובסקורה, תל-אביב. אוצרת: מיכל היימן. 1993 
 

Installation, Camera Obscura Gallery, Tel Aviv.  Curator: Michal Heiman. 1993