עברית English

תשדורת מאושוויץ-בירקנאו לחאן - ירושלים

A Message from Auschwitz – Birkenau to the Han – Jerusalem

מיצב, תיאטרון החאן, ירושלים. 1986

Installation, Han Theater, Jerusalem. 1986