עברית English

תשדורת מאושוויץ - בירקנאו לתל-חי

A Message from Auschwiz-Birkena To Tel Hai

מיצב, "תל-חי 83" אוצר: אמנון ברזל. 1983

Installation, "Tel Hai 83 – Contemporary Art Meeting"  curator: Amnon Barzel. 1983

תחנה במסלול המיצב.

תחנה במסלול המיצב.

תחנה במסלול המיצב.

תחנה במסלול המיצב.

תחנה במסלול המיצב.

תחנה במסלול המיצב.

תחנה במסלול המיצב.

תחנה במסלול המיצב.

תחנה במסלול המיצב.

תחנה במסלול המיצב.

תחנה במסלול המיצב.

תחנה במסלול המיצב.

תחנה במסלול המיצב.

תחנה במסלול המיצב.

תחנה במסלול המיצב.

תחנה במסלול המיצב.

תחנה במסלול המיצב.