עברית English

תשדורת מאושוויץ - בירקנאו לתל-חי

A Message from Auschwiz-Birkena To Tel Hai

מיצב, "תל-חי 83" אוצר: אמנון ברזל. 1983

Installation, "Tel Hai 83 – Contemporary Art Meeting"  curator: Amnon Barzel. 1983