עברית English

מיתוסים מתמוססים

Dissolving Myths

מיצג ותערוכה ניידת בקיבוצים שונים ובסמינרים רעיוניים במרכז ההדרכה באפעל ובגבעת חביבה. 1980-1983

A travelling installation in various kibbutzs and in Ideological Seminars in Ef''al Training Center and in Givat Haviva. 1980-1983