עברית English

שמחים לבשר על זכייתו של מאור חיים בפרס לאמן ותיק על שם אריק איינשטיין, מטעם משרד התרבות והספורט לשנת 2018.

שמחים לבשר על זכייתו של מאור חיים בפרס על שם אריק איינשטיין, מטעם משרד התרבות והספורט לשנת 2018. מטרות הפרס הן לתת ביטוי והערכה לאמנים ותיקים מתחומי היצירה השונים בעלי תרומה משמעותית לתרבות בארץ אשר השאירו בה את חותמם וסייעו ותרמו להתפתחותה לדורותיה, ולהב

שמחים לבשר על זכייתו של מאור חיים בפרס על שם אריק איינשטיין, מטעם משרד התרבות והספורט לשנת 2018.

שמחים לבשר על זכייתו של מאור חיים בפרס על שם אריק איינשטיין, מטעם משרד התרבות והספורט לשנת 2018. מטרות הפרס הן לתת ביטוי והערכה לאמנים ותיקים מתחומי היצירה השונים בעלי תרומה משמעותית לתרבות בארץ אשר השאירו בה את חותמם וסייעו ותרמו להתפתחותה לדורותיה, ולהב