עברית English

סובנירים: זיכרון היסטורי ואישי מודחק בעבודותיהם של אמנים ישראלים ופולנים

Souvenirs: Repressed Historical and Personal Memory in the works of Israeli and Polish Artists

הגלריה לאמנות ע"ש אברהם ברון וגלריית הסנאט, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. אוצרים: טרזה שמייחובסקה, פרופ' חיים פינקלשטיין, פרופ' חיים מאור. 2008

the Senate Gallery and at the Avraham Baron Art Gallery, Ben Gurion University of the Negev, Curators: Ms. Theresa Smikhovska, Prof. Haim Finkelstein and Prof. Haim Maor. 2008